Inter-graal

Drie zorgmedewerkers hebben elkaar gevonden met een gezamenlijke visie, hartshouding en behandelaanbod ten aanzien van zorg en behandeling voor mensen die zijn vastgelopen in hun leven.

Waarom inter-graal?

De korte lijnen en gelijksoortige benadering zorgen voor een soepele, prettige aansluiting waarbinnen een gedifferentieerde zorg op maat mogelijk is. Ons aanbod is ontstaan uit vele jaren ervaring en vanuit hart voor cliënten waar we mee werken. Het is gericht op een brede doelgroep: er staat niet specifieke diagnose voorop, maar meer de onderliggende fysieke en mentale processen die gaande zijn in relatie tot de klachten. 

Voor cliënten die:

 • baat hebben bij maatwerk en professionele betrokkenheid;
 • herhalende patronen in hun leven ervaren die tot klachten leiden en waarbij (spier)spanning, angst en/of onrust een rol spelen;
 • baat hebben bij een integratief aanbod, waarbij cognitie, emoties, lichaamssensaties, ervaringen met elkaar verbonden worden;
 • verder willen kijken dan de klacht en onderliggende processen willen onderzoeken;
 • naast klachtvermindering gericht zijn op persoonlijke groei en welzijn.
Wanneer er langere tijd sprake is van (terugkerende) (spier)spanning en onrust, liggen er vaak mentale en fysieke processen/patronen onder die deze klachten of onrust in stand houden. Het reguleren van emoties, (spier)spanningen en energie zijn belangrijke thema’s tijdens het ontdekken en veranderen van deze onderliggende processen. Sommige mensen functioneren nog wel, maar hun welzijn en gezondheid staan onder druk. Anderen krijgen zodanig klachten dat ze uitvallen op het werk en/of privé.

Veel voorkomende klachten:

 • gebrek aan energie
 • stress
 • lichamelijke (onverklaarbare) klachten
 • chronische pijnklachten
 • spierspanning in rug, nek, schouder, kaken, bekken, benen
 • hoofdpijn
 • oververmoeidheid
 • burn-out
 • onzekerheid
 • negatief zelfbeeld
 • negatief denken of piekeren
 • een vol hoofd’, veel in je hoofd zitten
 • depressieve stemming
 • angsten en paniek
 • Posttraumatische stress klachten

Wie wij zijn

Wij zijn drie professionals die opgeleid en ervaren zijn binnen de hulpverlening (GGZ en preventie). Vanuit onze ervaring de laatste jaren zien we echter regelmatig mensen ‘tussen wal en schip’ vallen binnen de hulpverlening. De specialisaties nemen toe, waardoor de zorg steeds meer gefragmenteerd is geworden.

Mensen die ons benaderen en met wie we werken hebben baat bij maatwerk, waarbij wel specifieke medische, psychologische en manuele expertise aanwezig is. Onze nauwe samenwerking en afstemming onderling maakt het aanbod krachtiger. Onze focus ligt op het combineren van de verschillende aandachtsgebieden die van invloed zijn op het ontstaan van en/of het in stand houden van de klachten. We hebben daarom een aanbod ontwikkeld dat zich richt op Geest, Ziel en Lichaam. Binnen ons professionele kader zijn onze kernwaarden: persoonlijk, verbinding en veerkracht.

Helen Catsburg

Psychologie

golfblauw

Helen Catsburg is GZ-psycholoog en werkt als lichaamsgericht psycholoog vooral met de verbondenheid van het denken en inzicht, met de ervaring en lichamelijke sensatie, en emoties en gedrag. Kijken naar de hele mens, en tegelijk inzoomen op de kern en daar dan contact over maken van mens tot mens. Contact is het sleutelwoord, contact met jezelf en de ander. Maar ook contact met grotere systemen en bewegingen in het leven: we staan niet op onszelf, maar zijn onderdeel van grotere krachten. Bijvoorbeeld die vanuit ons systeem van herkomst en het Grotere om ons heen. Doorgronden van de onderliggende drijfveren en processen draagt bij om diepe verandering te bereiken. Helen is ook EMDR-therapeut en gespecialiseerd in zowel ‘Trauma met een grote T’ (PTSS klachten) als in ‘trauma met de kleine t’ die ons gevormd hebben in onze ontwikkeling en nog steeds in het hier en nu ons drijven.

www.helencatsburg.nl

Anne Los

Overzicht en leefstijl

golfblauw

Anne Los is psychiater, een ‘dokter voor de hele mens’. Zij denkt mee bij specifieke lichamelijke en mentale symptomen. Zij heeft een brede ervaring met en zicht op traumagerelateerde problematiek en zij kan als schemafocused therapeut (CGT) aansluiten op het therapeutische proces en op de blauwdruk die ieder mens meedraagt vanuit de vroege ontwikkeling. Zo nodig kan zij medicatie als interventie voorstellen en monitort zij leefstijlaspecten. Haar stijl kenmerkt zich door een persoonlijke en praktische, down to earth benadering. Ze kan laveren tussen krachtig en subtiel.

 

www.annelos.nl

Rianneke Balkenende

Ont-spanning en regulatie

golfblauw

Rianneke Balkenende is manueel werkend therapeut. Beweging, verbinding en veiligheid zijn kernwoorden als het om haar drijfveren gaat. In het stressregulerende en traumasensitieve lijfwerk wat zij doet betekent dat vooral het creëren van ruimte, met als ingang daarbij de ontspanning in het lijf: ervaren en zicht krijgen hoe je concreet het zenuwstelsel weer in evenwicht brengt. Dit zal ook mentaal zijn uitwerking hebben. 

Therapeutische massage behandelingen ondersteunen het:

 •  verlagen van (spier)spanning;
 •  verminderen van pijnklachten;
 •  kalmeren van het zenuwstelsel;
 •  herstel van veerkracht

Balans in beweging 


info@rilegs.nl

Bij elke persoon met moeite met stressregulatie, 
een ontwikkeltrauma en/of PTSS-symptomen 
zou de empirische vraag gesteld moeten worden: 
Laten we eens kijken, wat werkt bij jou?
 
Deze vraag kan alléén vanuit experiment 
en de persoon zélf beoordeeld worden.