Main ImageHover Image
over Rilegs

Rianneke

Beweging, verbinding en veiligheid zijn kernwoorden als het om mijn drijfveren gaat.

Voor mij betekent dat vooral het creëren van ruimte, met als ingang daarbij ontspanning in het lijf, gecombineerd met ervaren en zicht krijgen hoe je concreet het zenuwstelsel weer in evenwicht kan brengen. Dit zal mentaal ook zijn uitwerking hebben.

Drive & achtergrond

In 2016 ben ik vanuit passie en drive deel gaan nemen aan een project van een arts die Gezondheidstrainingen geeft, waarbij met name mensen met kanker complementaire zorg krijgen. Vanuit de training die mensen volgen, zijn cruciale aspecten die te maken hebben met een gezonde leefstijl bij mij in beeld gekomen. Mijn interesse in de werking van het zenuwstelsel en het benutten van die kennis in behandelingen is daar ontstaan. Hier vanuit ben ik me gaan specialiseren in lichaamsgericht werken, vooral gericht op getraumatiseerde mensen en mensen in hun omgeving. Ik behaalde mijn diploma bij de driejarige opleiding van Dutch Bodywork Academy. Met als doel vanuit de fysiologische basis mensen te ondersteunen in het zelf (her)vinden van evenwicht. Een dynamisch evenwicht wat zo belangrijk is om het zelfgenezende vermogen te stimuleren en vitale veerkracht te versterken. Ik heb me gespecialiseerd in trauma sensitieve behandelingen. De Post-HBO opleiding voor contextueel hulpverlener geeft me een stevige ondergrond in mijn manuele praktijk en het trauma-sensitieve werk dat ik doe. 

Sinds 2009 heb ik veel met jongeren gewerkt als preventiewerker binnen de verslavingszorg met het bewustwordingsprogramma reLEGS. Deze training is gericht op bewustwording van de LEGS, het Engelse woord voor benen. LEGS staat voor de onderdelen: Lichaam, Emotie, Geest en Sociaal. Wanneer je meer in balans bent op je LEGS, sta je steviger in het leven. Gezonde keuzes helpen je om meer in balans op je LEGS te (komen) staan. In de workshops die we op scholen geven – over verslaving, terugvalpreventie en loverboycircuit/prostitutie – heb ik samengewerkt met mannen en vrouwen die ervaring hebben binnen deze thema’s en veelal ook getraumatiseerd zijn. Hun verhalen en veerkracht zijn een grote inspiratiebron voor mij.

Visie

RILEGS is een lading dekkend woordgrapje bij mijn persoonlijke passie, drive en bij het ontspannen bewegen in je lijf en in je leven. Waarbij Ri de afkorting is van mijn naam, mijn roots. En LEGS staat voor Lichamelijk, Emotioneel, Geestelijk en Sociaal, de holistische visie van waaruit ik werk. Relax(atie) en ont-spanning is een cruciaal onderdeel en randvoorwaarde binnen spierherstel, stressregulatie en traumaherstel. In het logo zie je een anatomisch beeld getekend in spiraalvorm, wat staat voor de veerkracht van elk uniek mens.

Het verschil tussen kracht, uithoudingsvermogen en veerkracht?  

Kracht is de fysieke, mentale of geestelijke kracht of vermogen om inspanning uit te oefenen. Uithoudingsvermogen is het vermogen om een onaangenaam, moeilijk proces/ situatie te verdragen of te weerstaan zonder in te storten. Veerkracht is de kracht of het vermogen om terug te keren naar je originele staat van (spier)ontspanning, kalmte, innerlijke rust, genieten en zelfexpressie na moeilijke levenservaring.

Trauma

Ik heb me gespecialiseerd in trauma-sensitieve behandelingen. Een trauma is een ervaring waarbij normale verwerkingsmechanismen van een individu tekortschieten. Het is eenvoudigweg een noodreactie van het menselijk organisme om het overleven veilig te stellen. Dat is tegelijk ook de reden dat traumatisering veelal zo moeilijk is vast te stellen. Trauma is geen zwakheid of een onvermogen, het is een overlevingsreactie van het brein en het lichaam. Trauma betekent een overweldigend, angstaanjagend en afschrikwekkend verlies van controle en leidt daardoor tot een gevoel van opperste machteloosheid.

De essentie van trauma is het gevoel van verlating en afgesneden zijn. Trauma wil maar één ding: vergeten. Trauma wil verbergen hoe doodsbang en machteloos je bent. Angst is het mechanisme wat ons ertoe beweegt ons te verwijderen van elke potentiële bron van pijn. Het is er om ons te beschermen. Getraumatiseerde mensen zijn bang om diep te voelen. Ze zijn bang hun emoties te ervaren, omdat emoties leiden tot verlies van controle. Het leven van getraumatiseerde mensen draait ten diepste om het zich verweren tegen en neutraliseren van ongewilde zintuiglijke ervaringen. Angst vernietigt nieuwsgierigheid en speelsheid, de voorwaarde om te kunnen genieten en om te kunnen creëren. Van trauma herstellen vereist het doorbreken van innerlijke blokkades om je eigen waarheid te ontdekken, van je stem én van je lichaam. Ik ben onder de indruk van het effect van weer in contact komen met diepe ontspanning in je eigen lichaam en te verzachten.

Ontwikkeltrauma

Een vroeg kinderlijk jeugdtrauma of ontwikkeltrauma verschilt sterk van traumatische stress bij volwassenen die zich reeds volledig hebben gevormd, omdat jeugdtrauma de ontwikkeling van de geest en de hersenen van het kind/de jongere beïnvloedt. Een vroegkinderlijk jeugdtrauma kenmerkt zich door de langdurige en/of herhaalde angst en schrik op jonge leeftijd. Voor dit kind/deze jongere is er veel gevoel van beklemming geweest en weinig verlichting van spanning. Trauma’s in de jonge jaren verhinderen de juiste bedrading van zintuiglijke integratiesystemen. Langdurige en/of herhaalde overactiviteit van adrenaline- en noradrenalinesystemen op jonge leeftijd leidt tot ontwikkeltrauma, omdat het een te overweldigende stortvloed aan stress in het brein teweegbrengt. Neurale netwerken, neurotransmitternetwerken raken onderontwikkeld of slecht gereguleerd. Een Complexe PTSS wordt dus door andere krachten veroorzaakt dan een PTSS.

Samenwerken

Docent Stoelshiatsu bij Ynbalânsakademy en bij Opleiding Sportmassage 

 

Ik werk graag samen met andere zelfstandige professionals. Dat geeft mogelijkheid tot een aanbod op maat en tot integratief werken. Zo kan heel specialistisch op een deel van de klachten ingezet worden, terwijl het geheel en de interactie van verschillende onderdelen in beeld blijven. Voor specifieke stressregulerende en/of traumagerichte behandelingen betekent het concreet dat ik samenwerk en afstem met een psycholoog en psychiater die beiden gespecialiseerd zijn in trauma en bekend zijn met de effecten van overweldigende ervaringen en de invloed van stress en spanning. Lees meer