Hart&Co

Wij zijn drie zorgmedewerkers die elkaar hebben gevonden met een gezamenlijke aanvullende visie, houding en behandelaanbod ten aanzien van zorg en behandeling voor mensen die zijn vastgelopen in hun leven. Naast onze eigen praktijken hebben we onze kennis gebundeld, wat een unieke leergang oplevert. Omdat we geloven dat juist door disciplines te integreren, we iets aan kunnen bieden wat voor speciale doelgroepen veel effectiever kan zijn.

Zie hiervoor ook hart.co.nl

Helen 
Catsburg

lichaamsgericht psychologe

Anne
Los

lifestyle &

psychiater

IMG_6653. uitsnede
Rianneke Balkenende

lichaamsgericht therapeute

Waarom Hart&Co?

Hart&Co biedt innovatieve leertrajecten aan voor mensen die fysiek en mentaal vastlopen. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit een integrale aanpak willen wij je leren rust en richting te vinden en weer  je eigen kracht te laten ontdekken. Momenteel worden de onderstaande trajecten aangeboden: 

Krachtig bij burn-out

Dit leertraject is voor mensen die zich fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel uitgeblust voelen. Je leert rust en richting te vinden en werkt aan (zelf)bewustzijn met als doel weer nieuwgierig en open in het leven te kunnen staan. Krachtig bij burn-out gaat over het juiste doen op het juiste moment, waarbij jij autonoom en volwassen weet te bewegen in jouw leefwereld. Die leefwereld gaan we dan afstemmen op de grotere netwerken waarin je je beweegt. We leren je in staat te zijn om keuzes te maken, greep te krijgen op vooral je innerlijke wereld en te weten wat je wel en wat niet kunt doen.

Krachtig bij kanker

Wanneer je de diagnose kanker krijgt, staat je wereld op zijn kop. De diagnose kan heftig en traumatisch zijn. Alles wat er is en was wordt anders. We bieden dit bijzondere traject aan voor mensen die na de diagnose kanker zoeken naar rust, richting en inzicht. Samen met lotgenoten werken we aan jouw liefdevolle herstel. In drie keer twee middagen gaan we samen aan de slag.

Helen Catsburg

Psychologie

golfblauw

Helen Catsburg is GZ-psycholoog en werkt als lichaamsgericht psycholoog vooral met de verbondenheid van het denken en inzicht, met de ervaring en lichamelijke sensatie, en emoties en gedrag. Kijken naar de hele mens, en tegelijk inzoomen op de kern en daar dan contact over maken van mens tot mens. Contact is het sleutelwoord, contact met jezelf en de ander. Maar ook contact met grotere systemen en bewegingen in het leven: we staan niet op onszelf, maar zijn onderdeel van grotere krachten. Bijvoorbeeld die vanuit ons systeem van herkomst en het Grotere om ons heen. Doorgronden van de onderliggende drijfveren en processen draagt bij om diepe verandering te bereiken. Helen is ook EMDR-therapeut en gespecialiseerd in zowel ‘Trauma met een grote T’ (PTSS klachten) als in ‘trauma met de kleine t’ die ons gevormd hebben in onze ontwikkeling en nog steeds in het hier en nu ons drijven.

www.helencatsburg.nl

Anne Los

Overzicht en leefstijl

golfblauw

Anne Los is psychiater, een ‘dokter voor de hele mens’. Zij denkt mee bij specifieke lichamelijke en mentale symptomen. Zij heeft een brede ervaring met en zicht op traumagerelateerde problematiek en zij kan als schemafocused therapeut (CGT) aansluiten op het therapeutische proces en op de blauwdruk die ieder mens meedraagt vanuit de vroege ontwikkeling. Zo nodig kan zij medicatie als interventie voorstellen en monitort zij leefstijlaspecten. Haar stijl kenmerkt zich door een persoonlijke en praktische, down to earth benadering. Ze kan laveren tussen krachtig en subtiel.

 

www.annelos.nl

Rianneke Balkenende

Ont-spanning en regulatie

golfblauw

Rianneke Balkenende is manueel werkend therapeut. Beweging, verbinding en veiligheid zijn kernwoorden als het om haar drijfveren gaat. In het stressregulerende en traumasensitieve lijfwerk wat zij doet betekent dat vooral het creëren van ruimte, met als ingang daarbij de ontspanning in het lijf: ervaren en zicht krijgen hoe je concreet het zenuwstelsel weer in evenwicht brengt. Dit zal ook mentaal zijn uitwerking hebben. 

Therapeutische massage behandelingen ondersteunen het:

  •  verlagen van (spier)spanning;
  •  verminderen van pijnklachten;
  •  kalmeren van het zenuwstelsel;
  •  herstel van veerkracht

Balans in beweging 


info@rilegs.nl

Bij elke persoon met moeite met stressregulatie, 
een ontwikkeltrauma en/of PTSS-symptomen 
zou de empirische vraag gesteld moeten worden: 
Laten we eens kijken, wat werkt bij jou?
 
Deze vraag kan alléén vanuit experiment 
en de persoon zélf beoordeeld worden.