Voor professionals

doorverwijzen & samenwerken

Er is samenwerking met andere zelfstandige professionals. Dat geeft mogelijkheid tot een aanbod op maat en tot integratief werken.

Zo kan heel specialistisch op een deel van de klachten ingezet worden, terwijl het geheel en de interactie van verschillende onderdelen in beeld blijven. Voor specifieke traumagerichte en/of stressregulerende behandelingen betekent het concreet dat ik samenwerk en afstem met een psycholoog en psychiater die beiden onder andere gespecialiseerd zijn in trauma en bekend zijn met de effecten van overweldigende ervaringen en de invloed van stress en spanning. De samenwerking en afstemming die wij onderhouden heeft meerwaarde voor het aanbod, voor zowel cliënten als professionals.

Hoe kan je doorverwijzen ?

De behandelingen kunnen ook aanvullend ingezet worden op andere (soorten) therapie. Ik werk bijvoorbeeld samen met een psycholoog die lichaamsgericht werkt en onder andere traumabehandelingen vormgeeft. En met een psychiater die ook onder andere traumabehandeling en Schema Focused Therapie geeft. Cliënten volgen dan zowel (trauma) therapie met wel bijvoorbeeld lichaamsgerichte accenten en werken bij mij op de behandeltafel nog verder om in contact te komen met lichamelijke signalen.

Voor cliënten die traumaklachten ervaren zijn het lichaam, sensaties en emoties vaak onbetrouwbaar geworden of men heeft zich ‘ontkoppeld’ van die ervaringen. Ook wanneer mensen ‘erg in hun hoofd zitten’ en wel cognitieve therapie en/of EMDR hebben (gehad), kan het helpend zijn om aanvullend bij mij op de tafel te werken aan meer verbinding met het lijf. Ontkoppeling van lichamelijke sensaties is namelijk bij depressie, angst en spanningsklachten vaak aan de orde.

Daarnaast is het een breed aandachtspunt in onze maatschappij. Er wordt geregeld geëvalueerd met de cliënt en met de behandelaar/therapeut, zodat we zorgvuldig op elkaar af kunnen stemmen. Zowel cliënten die geïnteresseerd zijn als behandelaars/therapeuten kunnen vrijblijvend contact opnemen om te overleggen of het aanbod aansluit.

Rilegs en zorgcollectief

Hart & Co

Wij zijn drie zorgmedewerkers die elkaar hebben gevonden met een gezamenlijke aanvullende visie, houding en behandelaanbod ten aanzien van zorg en behandeling voor mensen die zijn vastgelopen in hun leven.

Helen Catsburg

lichaamsgericht psychologe

Anne Los

lifestyle & psychiater

Rianneke Balkenende

lichaamsgericht therapeute

Rilegs werkt samen met: