Gegevensbeschermingsbeleid

RILEGS verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Contact opnemen met cliënten
  • Cliënten infomeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Het afhandelen van betalingen
  •  

RILEGS verwerkt gegevens op basis van de grondslag

 

De cliënten die diensten afnemen bij RILEGS hebben het recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De cliënten kunnen een e-mail sturen naar info@rilegs.nl om een verzoek tot een van deze rechten te doen. Deze rechten en de manier waarop de rechten uitgeoefend kunnen worden zijn ook terug te vinden in de privacyverklaring, welke op te vragen is bij RILEGS door een mail te sturen naar info@rilegs.nl

 

RILEGS zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens. Ik verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk is. Hiervoor zorg ik doordat er niet meer informatie verzameld wordt dan noodzakelijk is voor de behandeling. Ik houd deze informatie in een papieren dossier bij, in een mapsysteem waar geen andere personen bij kunnen.

 

De cliënten hebben het recht op dataportabiliteit. RILEGS zorgt ervoor dat de gegevens in een hanteerbaar en veelgebruikt bestand naar de cliënten opgestuurd kunnen worden. Hiervoor zorgt RILEGS doordat de gegevens die de cliënt zelf verstrekt heeft in de overeenkomst, als een pdf-bestand toegestuurd kunnen worden. Het recht op dataportabiliteit sluit het overdragen van behandelplannen, indrukken en conclusies uit.

 

RILEGS heeft de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen:

  • Anonimiseren of pseudonimiseren van gegevens
  • Gebruik maken van wachtwoorden
  • Op slot doen van het archiefsysteem
  • Met de softwareleverancier van het boekhoudprogramma is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

RILEGS hanteert een bewaartermijn van zeven jaar voor de boekhouding. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn voor financiële gegevens voor de Belastingdienst.


RILEGS hanteert een bewaartermijn van 15 jaar na de laatste behandeling voor het bewaren van de overeenkomst. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn voor de WGBO.